###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Serienentwicklung und Produktion

Các yêu cầu thí nghiệm trong Phát triển nối tiếp và Sản xuất

Mục đích của các bộ phận sản xuất và phát triển là đảm bảo có thể kiểm tra được khi sản xuất liên tục. Để đạt được điều này, giữa những vấn đề khác thì đặc tính của vật liệu phải được kiểm định đặc tính kỹ thuật từ ban đầu, các giá trị kết hợp quan trọng được thí nghiệm và các đường cong đặc trưng của quá trình tổng hợp được xác định. Các trang sau bao gồm các ví dụ điển hình từ nhiều vị trí khác nhau trên phương tiện.

Các ứng dụng của Zwick được chia thành hai phân khúc sau: