###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Funktionsprüfung an elektromagnetischen Aktuatoren

Chức năng - Thí nghiệm Bộ dẫn động điện từ

Kiểm tra đường cong đặc tính hành trình tải của cuộn dây hình ống và nam châm tỉ lệ một cách hữu hiệu cung cấp thí nghiệm chức năng cho bộ dẫn động điện từ và được sử dụng cho quá trình giám sát cuối cùng. Đường cong cho phép định dạng đặc tính vận hành cơ bản, trong khi đường cong lực tải hiện hành liệu bộ truyền động đang áp dụng lực yêu cầu trong biên độ vận hành tại mức hiện hành cố định. Độ trễ cung cấp thông tin về kết quả ma sát từ chất lượng phần cơ học.

Đường cong tải hiện hành được kiểm tra chủ yếu cùng với nam châm tỉ lệ để thiết lập liệu bộ truyền động áp dụng lực cần thiết trong biên độ hiện hành tại vị trí lõi. Đường cong lý tưởng là một quan hệ tuyến tính giữa tải trọng và xung quanh điểm vận hành.

 


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu