###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfungen an Kabelisolierungen

Thí nghiệm chất cách điện

Một thí nghiệm nén đặc biệt được thực hiện để xác định độ bền đâm thủng của lớp cách điện cáp theo cấu hình ô tô. Cáp được gắn vào điểm neo và một tải trọng được áp lên thông qua một lưỡi cắt được xác định. Tiếp xúc điện giữa lưỡi cắt và bờ cáp được đo và hiển thị trong đường cong hành trình/tải.


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu