###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Lötpunktkontrollen an Platinen

Thí nghiệm điểm hàn trên bản mạch in

Hệ thống thí nghiệm tự động hoàn toàn với bàn cắt ngang có động cơ được sử dụng để xác định sức chống chuyển vị của linh kiện được hàn. Tất cả chuỗi máy thí nghiệm và vị trí thí nghiệm bàn cắt ngang được điều khiển tự động bằng testControl và testXpert®. Người vận hành chỉ cần 'hướng dẫn' vị trí thí nghiệm một lần và không cần sự giám sát cho thí nghiệm.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này