###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Motor und Antrieb

Động cơ và hệ thống truyền động

Mục tiêu phát triển ban đầu của phát triển chuỗi và sản xuất là sự nhất quán và gia tăng liên tục năng suất của các hệ thống truyền động, được liên kết với hệ thống truyền động hút kéo và giảm thiểu khí thải hơn nữa, cung cấp một động cơ thân thiện với môi trường. Để đạt được điều này, các hệ thống mới đang được phát triển với trọng lượng nhẹ hơn hoặc mức tiêu thụ năng lượng ít hơn và/hoặc giảm lượng khí thải do hoạt động của các tham số ( ví dụ như áp suất và nhiệt độ cao hơn ). Những hệ thống này sử dụng các vật liệu mới hoặc kết hợp các loại vật liệu, mà phải chịu được ứng suất cao hơn điều kiện làm việc thực tế ( ví dụ như nhiệt độ tối đa, môi trường có tính ăn mòn ).

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi