###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Ermüdungsprüfung an Motor-Komponenten
  • Ermüdungsprüfung an Motor-Komponenten

Kiểm tra độ mỏi các thành phần của động cơ

Vibrophores được sử dụng để xác định độ bền mỏi của linh kiện và vật liệu trong thời gian sử dụng và giới hạn mỏi. Một ví dụ điển hình là thí nghiệm độ mỏi theo DIN0 (đồ thị S-N), đặc tả tải kéo, nén, tải xoay chiều và xung động. Vibrophore Amsler của Zwick được thiết kế cho các thí nghiệm này và có năm biên độ với tải thí nghiệm từ 5 đến 550 kN. Vibrophore cung cấp tần số cao và biên độ lực rộng với đầu vào năng lượng thấp - yêu cầu năng lượng từ 2% của máy thí nghiệm thủy lực tự động. Không cần bộ nguồn năng lượng phụ cho thủy lực hoặc chất giảm nhiệt, giúp việc cài đặt rất dễ dàng. Vận hành cũng rất đơn giản với phần mềm thí nghiệm testXpert được thiết kế chính xác theo các yêu cầu thí nghiệm.

Vibrophore có thể được sử dụng để kiểm tra độ mỏi cho các thanh kết nối, với tần số thí nghiệm khoảng 100 Hz và giới hạn mỏi N=5x106 chu kỳ. Thanh kết nối được kẹp trong Vibrophore bằng phương pháp kẹp mẫu dạng nĩa đặt biệt, tái tạo vận hành thực sự, trong khi môi trường dầu được kiểm soát nhiệt độ cho phép kiểm tra thực tế thanh kết nối.

Xác định đồ thị S-N theo DIN 50100 cho tay quay yêu cầu tần số tương đối thấp; có thể sử dụng Zwick Vibrophore. Chuk ỳ hình sin được kiểm soát lực 3x106 được thực hiện sử dụng phương pháp bậc thang với tần số thí nghiệm tối đa, ví dụ, 80 Hz Độ mỏi xuất hiện xuyên suốt tải uốn; bàn hỗ trợ và dụng cụ thí nghiệm có thể được định hình lại để cho phép kiểm tra các thành phần khác nhau của tay quay.

Vibrophore rất lý tưởng cho các thí nghiệm mỏi của các yếu tố liên kết như vít, đinh tán và đường hàn.

Opens internal link in current windowThêm thông tin về máy Vibrophore