###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Ermüdungsprüfung von Ketten

Thí nghiệm độ mỏi dây chuỗi

Vibrophore lí tưởng để xác định đặc tính mỏi của thành phần dây chuỗi đơn trong chuỗi sản xuất. Tần số thí nghiệm lên đến 50Hz lý tưởng để xác định đặc tính mỏi và giới hạn trong cà chuỗi liên tục và thành phần chuỗi.

Bộ điều khiển điện tử được phát triển đặc biệt cho thí nghiệm chuỗi và cho phép đo các chuỗi với độ lệch khác nhau trong biên độ. Chúng có thể được thích ứng với các tiêu chuẩn thí nghiệm cụ thể của công ty.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin