###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Ermüdungsprüfung an Kurbelwellen

Thí nghiệm độ mỏi tay quay

Thí nghiệm độ mỏi tay quay thì có thể sử dụng máy thí nghiệm thủy lực tự động hoặc máy Zwick vibrophore. Trong trường hợp đường cong S-N được xác định theo DIN 50100 Máy thí nghiệm thủy lực tự động cần được sử dụng cho tần số thấp 10...30Hz Độ mỏi xuất hiện xuyên suốt độ biến dạng uốn; kết nối bàn và dụng cụ có thể được định hình lại để cho phép kiểm tra tất cả các thành tố của tay quay.

Giới hạn mỏi xấp xỉ N=3x106 chu kỳ được tổng kết tại đây. Chu kỳ hình sin được kiểm soát lực được thực hiện theo phương pháp bậc thang. Thí nghiệm độ mỏi thông qua tải xoắn có thể được thực hiện trên cùng một máy.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này