###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Produktions-Prüfungen an LKW-Teleskop-Lenkachsen

Kiểm tra sản xuất nối tiếp trục lái kiểu ống lồng cho xe tải lớn

Để tạo điều kiện sản xuất tự động trục lái, hai máy thí nghiệm Zwick đã được trang bị cho dây chuyền sản xuất. Một máy được sử dụng để xác định góc xoắn lớn nhất giữa chuỗi sản xuất, cho phép phân tích định hướng quy trình các bước tổng hợp trước đó. Cảm biến góc đặc biệt được thiết kế cho các yêu cầu đòi hỏi độ chính xác cao kết hợp với phép đo góc xoắn tương đối. Máy thí nghiệm thứ hai được đặt ở cuối quy trình sản xuất; chức năng của nó là để xác định tải chuyển vị trục lái.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu