###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Interieur und Sicherheit

Nội thất và tính an toàn

Khi ô tô trở nên cá nhân hóa ngày càng nhiều thì thiết kế nội thất đã đóng một vai trò quan trọng hơn và các phát triển sau này đối với các loại vật liệu nội thất đang được trông đợi. Một phạm vi rộng các loại vật liệu được sử dụng bao gồm vải sợi, da, gỗ, kim loại và đang ngày càng gia tăng là nhựa dẻo. Bên cạnh vẻ bề ngoài và cảm giác bề mặt thì thiết kế ghế ngồi đang ngày càng quan trọng ở yếu tố 'cảm giác'. Tuy nhiên các đặc tính vật liệu như độ cứng và độ bền trong các loại vật liệu và thành phần cần sự an toàn cũng đóng một vai trò rất quan trọng.

 


Videos

 

Testing airbag connectors - Prüfung von Airbag-Steckern

Testing airbag connectors - Prüfung von Airbag-Steckern
Video 00:01:04
173_Testing_airbag_connectors_01.wmv (40 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu