###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Ermüdungsprüfung an Handbremsen
  • Ermüdungsprüfung an Handbremsen

Thí nghiệm độ mỏi tay quay

Bên cạnh máy thí nghiệm thủy lực tự động va đập (vd HC10), thí nghiệm có thể được thực hiện sử dụng bộ truyền động thí nghiệm cơ điện. Bộ truyền động được cài đặt cho thí nghiệm này là khung thí nghiệm hai trụ. Điểm lợi của việc này là có thể nhanh chóng di chuyển bộ truyền động bất cứ khi nào và do đó có thể sử dụng cho các thí nghiệm khác.

Đối với thí nghiệm mỏi, tay quay được kẹp trong kẹp mẫu được thiết kế đặt biệt. Bộ phận cản có thể xoay ± 30° theo yêu cầu để mô phỏng việc thao tác sai trong thí nghiệm kéo lệch. Tay quay được kết nối chắc chắn với thanh kép trong thí nghiệm. Tần số thí nghiệm là giữa 3 và 4 Hz và lực lớn nhất lên đến 1 kN được sử dụng theo tiêu chuẩn. Có thể thiết lập hành trình riêng lẻ.

Sắp xếp thí nghiệm không đắt cho cấu trúc chặt chẽ và lựa chọn điều chỉnh linh hoạt. Kết quả thí nghiệm được phân tích bằng phần mềm thí nghiệm testXpert ® II.

Opens internal link in current windowThêm thông tin về thí nghiệm độ mỏi