###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Zweiachsige Prüfung an Autositzen

Thí nghiệm hai trục trên ghế xe hơi

Hệ thống thí nghiệm thủy lực tự động hai trục linh hoạt được sử dụng để xác định độ bền mỏi của ghế xe. Có khung tải với chiều cao điều chỉnh được, bộ truyền động có thể dịch chuyển, bàn trượt ngang, bộ phận cản ghế ngồi điều chỉnh được và bàn rãnh chữ T. Giá đỡ linh hoạt của thành phần nén và bàn trượt cho phép mô phỏng tải gia tốc ngang hoặc đứng ngẫu nhiên. Dễ dàng định cấu hình lại hệ thống để kiểm tra các thành phần có hình dạng phức tạp khác trong một hoặc hai trục.

 

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này