###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Zugversuch an Sicherheitsgurten

Thí nghiệm kéo dây an toàn

Hệ thống thí nghiệm Zwick để xác định độ bền đai an toàn (có hoặc không có nút khóa) phổ biến với các nhà sản xuất đai an toàn và OEMs. Thí nghiệm yêu cầu kẹp mẫu đặt biệt và khung an toàn chống va đập. Một thí nghiệm riêng được sử dụng để nhả lực của khóa (dỡ tải và dưới tải kéo).

 

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu