###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Statische Prüfung an Autositzen

Thí nghiệm tĩnh trên ghế xe hơi

Hệ thống thí nghiệm chỉ ra ở đây được thiết kết để xác định chất lượng của ghế xe hơi. Bàn tải trọng được sử dụng để tải và định vị ngang ghế ngồi theo trục Y. Định vị ngang ngẫu nhiên của cảm biến lực trong trục X cho phép xác định độ cứng trục ( trục Z ) của tất cả khu vực bề mặt ghế. Hệ thống thí nghiệm còn được sử dụng để kiểm tra miếng đệm cảm biến trong ghế và được sử dụng để điều khiển các thiết lập tự động của xe, ví dụ như phân bổ túi khí chính xác.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này