###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Steifigkeit von Stoßfängern

Độ cứng của bộ phận giảm sốc

Hệ thống thí nghiệm này được trang bị bệ kết nối chữ T trên nhỏ hơn và thấp hơn. Có thể định vị đến bốn cảm biến lực tại đĩa dưới, trong khi đĩa trên được gắn với ba cảm biến lực. Có thể sử dụng bốn cảm biến lực để đo thành phần lực trục của các điểm kết nối của thành phần. Với ba cảm biến lực trên có thể đo tổng tải trục, thậm chí nếu thành phần không đối xứng tạo ra tải trọng lệch tâm so với trục thí nghiệm. Ví dụ chỉ ra đồ thị biến dạng/tải của bộ phận giảm sốc sử dụng bố cục đo này.

 

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu