###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Fenster- und Türdichtungs-Prüfsystem

Hệ thống kiểm tra mối nối cửa và cửa sổ

Những hệ thống thí nghiệm này được sử dụng cho các mối nối cửa và cửa sổ với hệ thống chống thắt tích hợp được thiết kế để đóng cửa sổ hoặc động cơ cửa sổ trời nếu có tải tác động lên mối nối (nếu đầu hoặc ngón tay của hành khách bị kẹt). Hệ thống thí nghiệm xác định tải trọng tại đó tín hiệu điện tử kích hoạt hệ thống an toàn. Tín hiệu điện tử được đo và hiển thị trong thời gian thực trong chuỗi thí nghiệm và hệ thống liên kết với bộ đọc mã vạch để xác định mẫu và bộ định vị ngang đa tải.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này