###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Einknick-Test an einer Fahrzeugtür

Cửa xe: Thí nghiệm uốn dọc

Để xác định đường cong biến dạng tải của thành phần thân xe lớn (trong trường hợp này là cửa xe) một phiên bản lớn hơn của máy thí nghiệm Zwick với hai cảm biến lực (thành phần tải được tổng hợp lại) và một thiết bị uốn bán trụ được sử dụng. Khi thành phần không rơi đối xứng dọc theo chiều dài của thiết bị uốn, một mô men uốn gia tăng tương ứng với trục thí nghiệm. Không có khó khăn gì từ điểm đo khi hai cảm biến lực không nhạy với mô men. Khu vực thí nghiệm trên được trang bị kẹp mẫu và bộ đo độ giãn dài cho thí nghiệm kéo chuẩn cho kim loại.

 

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này